Lejebetingelser 2017

 

 

 

Forsikring:

Der er kaskoforsikring på alle vogne med en selvrisiko på kr. 3.000.- pr. skade, som trækkes fra depositum.

Skader, der er selvforskyldt og skader på fortelt, inventar og service, betales af lejer, som trækkes fra depositum.

Såfremt der under lejemålet skulle opstå skader på det lejede, har man pligt til at meddele dette til udlejer på telefon 29397043, straks så man evt. kan fremskaffe en anden campingvogn til næste lejer. Betalt leje og depositum tilbagebetales ikke til lejer, ved afbrudt leje pga. skade/uheld.

Forsikringen dækker ikke tyveri, hærværk eller andenform for misligholdelse. Fortelt og markise samt de medfølgende udstyrsgenstande er heller ikke omfattet af forsikringen, hvorofr lejer selv hæfter for dette.

Forsikringen dækker ikke tyveri, hærværk eller anden form for misligholdelse. Fortelt og markise samt de medfølgende udstyrsgenstande er heller ikke omfattet af forsikringen, hvorfor lejer selv hæfter for dette.

Campingvognen er forsikret af udlejer. Selvrisiko ved skader udgør kr. 3.000,00.  Bordplader regnes kun for kasko skader i forbindelse med trafikuheld. Andet (privat) udstyr skal være forsikret af lejeren.

Depositum:

Ved leje for op til 2 uger er depositum kr. 2.000.-. Ved leje i mere end 2 uger er depositum kr. 500. pr. ekstra uge Depositum skal betales ved bestilling. Reservation er først gældende, når depositum er modtaget. Depositum returneres senest 8 dage efter vognen er afleveret i uskadt stand.

 

Afbestilling:

Ved afbestilling indtil 14 dage før lejemålets start, refunderes 50% af det indbetalte depositum. Ved afbestilling under 14 dage før lejemålets start, refunderes depositum ikke. 14 dage før lejemålets start hæfter lejer for den fulde leje, medmindre der findes en anden lejer.

 

Leje:

Den aftalte leje indbetales sensest 8 dage efter kontraktens underskrift eller efter nærmere aftale. 

Såfremt udlejer ikke kan stille den reserverede campingvogn eller anden campingvogn af samme stand/størrelse til rådighed, af årsager, som udlejer ikke har indflydelse på, er lejer berettiget til at opsige lejemålet. Den fuldt indbetalte leje og depositum tilbagebetales til lejer. Erstatning udover dette kan ikke gøres gældende overfor udlejer.

 

Afhentning/aflevering:

Vi kan levere og afhente campingvognen, for dette beregnes kr. 4,00 pr. km.

lejemålet begynder lørdag, afhentning mellem kl. 14.00-16.00.

Lejemålet slutter lørdag, aflevering kl. 11.00.

Vognene skal afhentes / leveres retur på adressen: Østrupvej 2, 7130 Juelsminde.

Det  er af stor vigtighed at den aftalte afleveringstid overholdes, da for sent aflevering vil berøre den næste lejer.

Ved for sent aflevering betales kr. 300.- pr. påbegyndt time.

Ved for tidlig aflevering refunderes lejen ikke for den resterende tid. 

 

Rengøring:

Campingvognen skal afleveres i rengjort stand.

Kassetoilettet skal være tømt og grundigt rengjort.

Fortelt/markise skal om muligt være tørt og rengjort.

 

For manglende rengøring beregnes:

Rengøring campingvogn indvendig kr. 500,- pr. time

Rengøring fortelt/markise kr. 700,-

Tørring af fortelt/markise kr. 500,-

Rengøring af kasse toilet kr. 400,-

Rengøring efter dyr kr. 900,-

Rygning er forbudt i fortelt og campingvognen. Dette er at betegne som hærværk og kan i værste fald betyde totalskade

 

Cykler:

Det er ikke tilladt at medbringe og opbevare cykler i campingvognene.

 

Husdyr:

Det er tilladt at medbringe mindre husdyr i enkelte af campinvognene (forhør nærmere)

 

Gas:

Der medfølger 10 kg. gasflaske som minimum er 1/4 fyld op, ønsker man er fyldt flaske er dette tilvalg. Lejer sørger selv for evt. genopfyldning under lejemålet.

Fortelt:

Som stadard følger der fortelt med.

 

Erklæring:

Lejeren erklærer at have modtaget det lejede i god og forsvarlig stand ved lejemålets begyndelse og ved godkendelse at udstyrliste der findes i vognen. Lejer er pligtig ved lejemålets ophør at tilbage levere det lejede, uden anden forringelse end den, der følger af normalt brug af det lejede.

Hvis der ved tilbageleveringen konstateres en direkter beskadigelse af det lejede, har udlejer ret til af det erlagte depositum at tilbageholde et til værdiforringelsen svarede beløb. 

Såfremt det lejede, eller en del af dette, ikke kan tilbage leveres ved lejemålets ophør, er lejeren pligtig til at erstatte værdien af det, som ikke tilbageleveres. Lejeren må ikke pantsætte, fremleje eller udlåne det lejede.

Det lejede skal afleveres til aftalte tid i rengjort stand indvendigt. Toilet skal være tømt. I modsat fald beregnes kr 400,00 i tømningsafgift. Evt. tvistigheder skal, såfremt afgørelse ikke kan ske i mindelighed, afgøres ved udlejeres værneting. 

Udlejer kan ikke gøres erstatningspligtig, hvis vognen bliver indblandet i uheld eller tyveri, og som følge heraf ikke kan leveres til aftalte tid. Hvis vognen ikke kan leveres grundet skade eller tyveri, og anden tilsvarende vogn ikke kan leveres, tilbagebetales den indbetalte leje og depositum til lejer.